Horti ASIA

GALLERY

News & Press Releases

เวทีงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่การจัดประชุมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร – งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย...

Read More

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand (Th)

เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม...

Read More

Video

Our show logo

Media Partners