Horti ASIA

Horti Asia (ฮอร์ติ เอเชีย) จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2568 ภายใต้ชื่องาน Horti Agri Next Asia (ฮอร์ติ อกริ เน็กซ์ เอเชีย) 2025 จัดพร้อมกันกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย)

สำเร็จตามความคาดหมายสำหรับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพืชไร่พืชสวนครบวงจร ครั้งที่ 8 จัดพร้อมกันกับงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมียอดผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 12,129 รายจาก 73 ประเทศทั่วโลก อาทิ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน ฯลฯ ร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้   งานแสดงสินค้าครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมโซลูชันที่หลากหลายสำหรับธุรกิจเกษตรพืชสวน โดยมีการเปิดนวัตกรรมที่ทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 353 แบรนด์ ยืนยันจุดยืนที่สำคัญของงาน ฮอร์ติ เอเชีย ในฐานะเวทีเจรจาการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญระดับภูมิภาค พร้อมด้วยงานประชุมสัมมนาวิชาการจาก 118 วิทยากร จาก 9 ประเทศที่ให้ความรู้และเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ มากกว่า 42 หัวข้อสัมมนา […]

Horti Asia Rebrands to Horti Agri Next Asia: Comeback in 2025

  Horti Asia, the international trade show for horticultural and floricultural production and processing technology in Asia, has successfully concluded its 8th edition. Held in conjunction with AGRITECHNICA ASIA from May 22-24, 2024, at BITEC, Bangkok, the event welcomed 12,129 trade visitors from 73 countries, including Thailand, India, Malaysia, Philippines, China, Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, […]

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2024 – Transforming the Future of Agriculture

  Bangkok, Thailand – April 26, 2024 – As the global agricultural sector addresses pressing challenges such as climate change, food scarcity, and environmental sustainability, the pursuit of innovative solutions becomes increasingly important.  Responding to these issues, AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA are set to showcase groundbreaking technologies and solutions that aim to enhance farming […]

อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย และผู้นำภาคอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมขับเคลื่อนเพื่อการเกษตรยั่งยืนในอนาคต

  กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 – ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมทั่วทุกมุมโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนอาหาร และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวทางการแก้ไขเชิงนวัตกรรมกำลังเป็นที่ต้องการมากในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบยั่งยืน งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย (AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA) เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิวัติแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร การจัดงานในปีนี้ถือเป็นการกลับมาครั้งสำคัญร่วมกับผู้นำภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่พร้อมขับเคลื่อนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการแชร์ประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมที่สามารถมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ด้านการเกษตร   งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ. ฮอลล์ 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (DLG International) และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค […]

Bangkok to Host AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 for a Sustainable Agricultural Future

Bangkok, Thailand – The AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023, organized by the German Agricultural Society (DLG) and VNU Asia Pacific with the Ministry of Agriculture and Cooperatives as official co-host, is set to address the challenges facing Southeast Asia’s agriculture industry. With a projected 40% increase in food demand due to the world’s population reaching […]

เวทีงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่การจัดประชุมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร – งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ จากการคาดการณ์ความต้องการในอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% เนื่องจากคาดว่าประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 9 พันล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดหาจัดการ อาทิ การขาดแคลนด้านแรงงาน, การแข่งขันที่เข้มข้นด้านทรัพยากร และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยการประชุมและการจัดนิทรรศการนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน จากหลากหลายสาขาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนานาประเทศ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างการบริหารจัดการฟาร์มแบบยั่งยืนได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการลงทะเบียนและชำระค่าบัตรผ่านเข้างานได้ที่นี่ www.agritechnica-asia.com/agriconnect/ สำหรับธีมการจัดงานในครั้งนี้  ” Eco-efficiency: Solutions for Environmental Farming Business.” […]

International participation confirms leading role of AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA 2022 for crop technology investments

8,326 trade participants from 59 countries – 250 brands at trade fairs – Conference program with 98 topical presentations including rice cultivation and Asia Pacific Trading Summit – Vietnam as partner country – smart farming pavilion with drone simulation in halls –Vertical farming and cannabis production pavilions deliver insights Last week, the AGRITECHNICA ASIA and […]

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand (Th)

เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ  (กรุงเทพฯ – 25 พฤษภาคม 2565) บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน ร่วมกันจัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย – งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย และงานฮอร์ติ เอเชีย – งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ   ภายในงานผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบรรดาผู้ประกอบการมากกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ จาก 26 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด ขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทระดับโลก โดยในปีนี้ มีการประกาศเปิดตัว […]

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand

[Bangkok, Thailand – May 25, 2022] Organized by VNU Asia Pacific and DLG International, AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022, the region’s largest trade exhibitions for smart agriculture and horticulture production, will commence in person at BITEC, Bangkok, Thailand, from May 25-27, 2022. In this edition, trade visitors, buyers, and farmers will have the opportunity […]

Coming up: Asia-Pacific Trading Summit at AGRITECHNICA ASIA

On 26 May in Bangkok, Thailand; Market opportunities, technology needs and networking – target group: farm equipment manufacturers, importers and dealers – country focus: Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines and Malaysia – International partners: VDMA Agricultural Machinery For the first time face-to-face, the Asia Pacific Trading Summit will be equipping agricultural machinery manufacturers and dealers with […]

Zetaboto Widget