Horti ASIA

Horti Asia (ฮอร์ติ เอเชีย) จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2568 ภายใต้ชื่องาน Horti Agri Next Asia (ฮอร์ติ อกริ เน็กซ์ เอเชีย) 2025 จัดพร้อมกันกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย)

สำเร็จตามความคาดหมายสำหรับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพืชไร่พืชสวนครบวงจร ครั้งที่ 8 จัดพร้อมกันกับงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมียอดผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 12,129 รายจาก 73 ประเทศทั่วโลก อาทิ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน ฯลฯ ร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้   งานแสดงสินค้าครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมโซลูชันที่หลากหลายสำหรับธุรกิจเกษตรพืชสวน โดยมีการเปิดนวัตกรรมที่ทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 353 แบรนด์ ยืนยันจุดยืนที่สำคัญของงาน ฮอร์ติ เอเชีย ในฐานะเวทีเจรจาการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญระดับภูมิภาค พร้อมด้วยงานประชุมสัมมนาวิชาการจาก 118 วิทยากร จาก 9 ประเทศที่ให้ความรู้และเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ มากกว่า 42 หัวข้อสัมมนา […]

Horti Asia Rebrands to Horti Agri Next Asia: Comeback in 2025

  Horti Asia, the international trade show for horticultural and floricultural production and processing technology in Asia, has successfully concluded its 8th edition. Held in conjunction with AGRITECHNICA ASIA from May 22-24, 2024, at BITEC, Bangkok, the event welcomed 12,129 trade visitors from 73 countries, including Thailand, India, Malaysia, Philippines, China, Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, […]

Zetaboto Widget