Horti ASIA

International participation confirms leading role of AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA 2022 for crop technology investments

8,326 trade participants from 59 countries – 250 brands at trade fairs – Conference program with 98 topical presentations including rice cultivation and Asia Pacific Trading Summit – Vietnam as partner country – smart farming pavilion with drone simulation in halls –Vertical farming and cannabis production pavilions deliver insights Last week, the AGRITECHNICA ASIA and […]

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand (Th)

เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ  (กรุงเทพฯ – 25 พฤษภาคม 2565) บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน ร่วมกันจัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย – งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย และงานฮอร์ติ เอเชีย – งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ   ภายในงานผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบรรดาผู้ประกอบการมากกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ จาก 26 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด ขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทระดับโลก โดยในปีนี้ มีการประกาศเปิดตัว […]

Commencing Today: AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 bring back the business atmosphere to the showground from May 25-27, 2022, Bangkok, Thailand

[Bangkok, Thailand – May 25, 2022] Organized by VNU Asia Pacific and DLG International, AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022, the region’s largest trade exhibitions for smart agriculture and horticulture production, will commence in person at BITEC, Bangkok, Thailand, from May 25-27, 2022. In this edition, trade visitors, buyers, and farmers will have the opportunity […]

Coming up: Asia-Pacific Trading Summit at AGRITECHNICA ASIA

On 26 May in Bangkok, Thailand; Market opportunities, technology needs and networking – target group: farm equipment manufacturers, importers and dealers – country focus: Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines and Malaysia – International partners: VDMA Agricultural Machinery For the first time face-to-face, the Asia Pacific Trading Summit will be equipping agricultural machinery manufacturers and dealers with […]

Netherland Embassy and Horticultural leaders’ firm ‘Horti Asia 2022’ The important trade fair for the Asia region! (TH)

พืชสวน ร่วมยืนยัน  งานฮอร์ติ เอเชีย 2022 อีกหนึ่งงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ควรพลาด! (กรุงเทพ ประเทศไทย) – สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน สำนักงานประเทศไทย ผสานความร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าว ฮอร์ติ เอเชีย ภายใต้แนวคิด ความท้าทายและการแก้ปัญหาเพื่อการเกษตรไทย ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ การเปิดงานอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก ดร. Gijs Theunissen DVM – อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในครั้งนี้มีถึง 7 บริษัทร่วมแบ่งปันความรู้ในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะมานำเสนอในตลาดเอเชียภายในงานแสดงสินค้าปีนี้ ดร. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย […]

Netherland Embassy and Horticultural leaders’ firm ‘Horti Asia 2022’ The important trade fair for the Asia region!

Netherland Embassy and Horticultural leaders’ firm ‘Horti Asia 2022’ The important trade fair for the Asia region! [Bangkok, Thailand] The Netherlands Embassy, in collaboration with VNU Asia Pacific and DLG Thai, co-organized the press conference event of Horti Asia under the theme “Challenge & Solution for Asia Horticultural business.” The event will be held on […]

4-Steps for entering Bangkok, Thailand

Follow these 4 easy steps to enter Bangkok, Thailand, for an amazing networking opportunity in AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA on May 25-27. . The Covid-19 test, both prior to and after arriving in Thailand, is no longer required. . . Vaccinated persons: Vaccine certificate – Fully vaccinated [2-does] against COVID-19 no less than 14 […]

Next month’s AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA set to receive agri-community

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 25-27 May 2022 in Bangkok, Thailand – Third edition of in-person trade fair with 300 international brands from 26 countries – smart farming pavilion offers live drone demos in halls – Comprehensive conference program: rice cultivation and German ministry supported trade summit – New pavilions: Vertical farming and cannabis production […]

Next month’s AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA set to receive agri-community (TH)

ใกล้เข้ามากับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ลงทะเบียนให้พร้อม แล้วเจอกันพฤษภาคมนี้ งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดพร้อมกันกับงานงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ 300 แบรนด์ชั้นนาทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก – ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion โดยจะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน – งานประชุมเชิงวิชาการทีี่เนื้อหาเข้มข้นสาหรับการปลูกข้าว – เสริมด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – ปิดท้ายด้วยพาวิลเลียนใหม่ Vertical Farming การทาเกษตรแนวตั้ง และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Production เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการและข้อจากัดต่างๆในการเดินทางระหว่างประเทศและภูมิภาคข้างเคียง ในเดือนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม […]

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA event in Thailand awaits 300 international exhibitors (TH)

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีพืชไร่พืชสวนแห่งเอเชีย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เตรียมต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศกว่า 300 รายสู่ไทย งานแสดงสินค้า 25-27 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานคร – นักเดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น – 7 พาวิลเลียนนานาชาติร่วมจัดแสดงสินค้า – ผู้เข้าร่วมจัดแสดงบูธสินค้าจาก 26 ประเทศ – พาวิลเลียนใหม่ ได้แก่ พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ การทำเกษตรแนวตั้งและการเพาะปลูกกัญชา – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ – พร้อมการวางแผนจัดงานควบคู่กับรูปแบบดิจิทัล อีก 3 เดือนเท่านั้น งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากกว่า 26 ประเทศได้รับการแจ้งถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามข้อกำหนด โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “การผลิตอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า […]

Zetaboto Widget