Horti ASIA

Next month’s AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA set to receive agri-community (TH)

ใกล้เข้ามากับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ลงทะเบียนให้พร้อม แล้วเจอกันพฤษภาคมนี้ งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดพร้อมกันกับงานงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ 300 แบรนด์ชั้นนาทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก – ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion โดยจะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน – งานประชุมเชิงวิชาการทีี่เนื้อหาเข้มข้นสาหรับการปลูกข้าว – เสริมด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – ปิดท้ายด้วยพาวิลเลียนใหม่ Vertical Farming การทาเกษตรแนวตั้ง และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Production เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการและข้อจากัดต่างๆในการเดินทางระหว่างประเทศและภูมิภาคข้างเคียง ในเดือนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม […]

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA event in Thailand awaits 300 international exhibitors (TH)

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีพืชไร่พืชสวนแห่งเอเชีย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เตรียมต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศกว่า 300 รายสู่ไทย งานแสดงสินค้า 25-27 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานคร – นักเดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น – 7 พาวิลเลียนนานาชาติร่วมจัดแสดงสินค้า – ผู้เข้าร่วมจัดแสดงบูธสินค้าจาก 26 ประเทศ – พาวิลเลียนใหม่ ได้แก่ พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ การทำเกษตรแนวตั้งและการเพาะปลูกกัญชา – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ – พร้อมการวางแผนจัดงานควบคู่กับรูปแบบดิจิทัล อีก 3 เดือนเท่านั้น งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากกว่า 26 ประเทศได้รับการแจ้งถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามข้อกำหนด โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “การผลิตอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า […]

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA event in Thailand awaits 300 international exhibitors

In-person trade fair 25-27 May 2022 in Bangkok – Easier entry into Thailand for international travelers – Seven country pavilions – Exhibitors from 26 countries signed up – New pavilions: Smart farming; Vertical farming and Cannabis cultivation – Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) as co-host – Digital events planned With three months to […]

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) จัดงาน Pre-Networking and Press Event of AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ผ่านระบบออนไลน์ DLG Connect โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน จาก 14 ประเทศ ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ในฐานะเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการของการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ตามด้วย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศไทยด้านการผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแต่เป็นหัวใจของการผลิตพืชผลของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นจังหวัดที่ถูกเลือกให้มีการจัดการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคในครั้งนี้” บริษัทที่มุ่งเน้นนวัตกรรมแห่งอนาคต CLAAS, Varuna AI & Robotics Ventures, Gessner Industries และ Planet ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่ Mr. Karsten Ziebell จากโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย อธิบายถึง แนวคิดและรูปแบบของคลัสเตอร์ฟาร์มสามารถนำไปสู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืนได้อย่างไร และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมการทำฟาร์มแบบคลัสเตอร์แห่งอนาคต (Clusterfarm Future Conference) ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคครั้งนี้ด้วย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA […]

VNU Asia Pacific & DLG ready to launch the AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit

On October 12, 2021, VNU Asia Pacific and DLG (German Agricultural Society) organized the Pre-Networking and Press Event of the upcoming “AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit – Smart Farming for Sustainable Food Systems”. Taking place at DLG’s online platform for the global agricultural community `DLG Connect´, participants took the opportunity to learn about […]

เปิดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: การผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ครอบคลุมทั้งงานประชุม งานแสดงสินค้า และการเยี่ยมชมฟาร์ม – ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ประเทศไทย งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 พร้อมนำเสนอระบบนวัตกรรมทางการเกษตรและบริการที่หลากหลายเพื่อการปรับปรุงการผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน “การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน” ซึ่งจะกล่าวถึงความท้าทายของการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งจัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม […]

HORTI ASIA and AGRITECHNICA ASIA: 
Event and trade fair program for 2021/2022

Leading trade fairs for Southeast Asia with attractive event formats – “AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA Regional Summit” in 2021– “AGRITECHNICA ASIA Live” in March 2022 – AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA in May 2022 – Digital platform to complement the trade fair and information program The two organizers DLG (German Agricultural Society) and VNU […]

AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA บุกภาคตะวันออก จัดแสดงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้ำย่อยก่อนจัดงานจริงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564

HORTI ASIA และ AGRITECHNICA ASIA บุกภาคตะวันออกจัดแสดงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้ำย่อยก่อนจัดงานจริงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ผู้จัดงานฯ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย กลับมาเดินสายประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกครั้ง เล็งกลุ่มเป้าหมายชาวสวนภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออกที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 โดยมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตร จะกระตุ้นความสนใจในการใช้เทคโนโลยีจัดการการผลิตพืช และเพื่อปูทางสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในปีหน้านี้ ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการสมาคมสื่อเกษตรฯ นำโดยนายกสมาคมฯ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา เดินทางเยี่ยมชมงานพืชสวนก้าวหน้า ณ สวนวิจัยพืชสวนจันทบุรี เพื่อสำรวจนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ทั้งด้านการผลิต การตลาด และอัพเดทการตอบรับต่อปัญหาในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนทุเรียนด็อกเตอร์ ของนายกสมาคมทุเรียนไทย พิเศษสุดกับการชมการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในสวน […]

Zetaboto Widget