Horti ASIA

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีพืชไร่พืชสวนแห่งเอเชีย

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เตรียมต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศกว่า 300 รายสู่ไทย

งานแสดงสินค้า 25-27 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานครนักเดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น – 7 พาวิลเลียนนานาชาติร่วมจัดแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมจัดแสดงบูธสินค้าจาก 26 ประเทศพาวิลเลียนใหม่ ได้แก่ พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ การทำเกษตรแนวตั้งและการเพาะปลูกกัญชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมการวางแผนจัดงานควบคู่กับรูปแบบดิจิทัล

อีก 3 เดือนเท่านั้น งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากกว่า 26 ประเทศได้รับการแจ้งถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามข้อกำหนด โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมการผลิตอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 รายในพื้นที่การจัดงานครั้งนี้

Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ องค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. – German Agricultural Society) สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปิดพรมแดนเพื่อการเดินทางที่ไม่จำเป็นต้องมีการกักตัว เมื่อได้เห็นพัฒนาการเหล่านี้ เราตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับผู้แสดงสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศที่จะเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเกษตรที่ยอดเยี่ยมให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตรปศุสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (VNU Asia Pacific) กล่าวว่าเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน การเกษตรแนวตั้ง และการผลิตกัญชาเป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์มากมายที่คุณจะได้พบในงานครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังวางแผนจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจกัญชาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับใช้ในทางการแพทย์ รวมไปถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว นับเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการนำหัวข้อนี้มาหารือและพูดคุยในวิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศภายในงานแสดงสินค้าของเราปีนี้

เกษตรอัจฉริยะและพาวิลเลียนนานาชาติทั้ง 7

พบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันทางการเกษตรที่แม่นยำและชาญฉลาด ส่วนสำคัญในการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงผลงานที่น่าสนใจจากธุรกิจสตาร์ทอัพภายในพาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย ร่วมจัดแสดงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

การทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ในประเทศไทยและตัวเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีโดรนและดาวเทียม ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้ว และในครั้งนี้ที่พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ จะมีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นไปที่ฟาร์มทุกขนาด  ภายในงานแสดงสินค้าจะประกอบด้วยพาวิลเลียนนานาชาติ 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ซึ่งจะจัดแสดงเครื่องมือและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทระดับโลกแก่เกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

การเกษตรแนวตั้งและการผลิตกัญชา

พาวิลเลียนเกษตรแนวตั้ง” (Vertical Farming) จะตั้งอยู่ในโซนพืชสวนของงาน ‘HORTI ASIA’ ซึ่งร่วมจัดแสดงโดยสมาคมเพื่อเกษตรแบบแนวตั้ง (Association for Vertical Farming: AVF) มุ่งเน้นการผลิตอาหารจากพืชในพื้นที่เขตเมือง ในขณะที่พาวิลเลียนกัญชาจะมีสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาแห่งประเทศไทย (Thailand Cannabis Industry Association: TCIA) เข้าร่วมจัดแสดง อันมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ได้รับการปลดล็อกให้ถูกกฎหมายในปีพ.. 2564

เวทีเสวนาและการนำชมนิทรรศการ

งานในครั้งนี้มาพร้อมงานประชุมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญมากกว่ากว่า 30 งานสัมมนาตลอดระยะเวลาจัดงานทั้ง 3 วัน โดยมีการพูดคุยหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยหลัง Covid-19” “การลดปริมาณคาร์บอนจากการผลิตและแปรรูปข้าวและการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะในประเทศไทยเวทีเสวนาที่ได้รับการคัดสรรจะมีการจัดขึ้นบนช่องทางออนไลน์อีกด้วยควบคู่ไปกับการจัดงานในรูปแบบปกติ นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีบริการนำชมนิทรรศการให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ โดยจะเป็นการนำชมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในภูมิภาค เช่น การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือแนวทางแก้ไขเพื่อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสำหรับผู้ซื้อ (Hosted Buyer Program)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสำหรับผู้ซื้อ โดย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะเชิญกลุ่มผู้ซื้อชั้นนำกว่า 350 รายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แก่กัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวมาเลเซียมองโกเลียเมียนมาร์ปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้ศรีลังกาไต้หวันไทยและเวียดนามมาร่วมชมงานโดยผู้ได้รับเชิญเหล่านี้จะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและมองหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในภูมิภาคตน

Sebastian Smija ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Fliegl Agrartechnik GmbH แสดงความยินดีที่มีการจัดกิจกรรมนี้และเน้นย้ำความเป็นสากลของ AGRITECHNICA ASIA โดยกล่าวว่าผมเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของตลาดอาเซียน นอกจากจะได้พบปะพันธมิตรคู่ค้าจากประเทศไทย ยังจะได้พบลูกค้าจากนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย นั่นคือเหตุผลสำหคัญที่ AGRITECHNICA ASIA เป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญสำหรับเรา

โซนพืชสวนเอเชีย (Horti Asia) และ โซนระบบและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร (Systems & Components)

งาน AGRITECHNICA ASIA ในครั้งนี้จัดร่วมกับงาน Horti Asia ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับพืชสวนเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และงาน Systems & Components Asia ที่มีโซนพิเศษเน้นเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่และอะไหล่ให้กับเกษตรกร โดยมีการนำด้านวิศวกรรมการเกษตร ปัจจัยการผลิต และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างอัจฉริยะที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในตลาดเอเชีย การเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในทศวรรษหน้า เนื่องด้วยแรงกระตุ้นจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันให้ลดต้นทุนการผลิตลง

งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดโดย DLG International GmbH และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ

โดย งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วที่ https://www.online-register.org/atahorti.php (รับบัตรเข้าชมงานฟรี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

Rainer Winter
โทร: +49 6924788 212
อีเมล: r.winter@dlg.org


Malene Conlong

โทร: +49 6924788237
อีเมล: M.conlong@dlg.org

แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี
โทร:  02 111 6611 ต่อ 330
อีเมลsaengtip@vnuasiapacific.com

Zetaboto Widget