Horti ASIA

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อจัดงานเกษตรสัญจร อัพเดทความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมถึงเชิญชวนชาวเชียงใหม่ มาชมเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านเกษตร ภายในงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ทำขึ้นมาเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ปลูกผักปลอดสาร ปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ โดยสามารถช่วยความคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้อีกด้วย นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังสวนแสนไชย พูดคุยกับเกษตรกรดีเด่น ผู้เป็นเจ้าของสวนลำไยกว่า 80 ไร่ ได้ผลิตเครื่องมือที่จะช่งยลดต้นทุนการทำสวนลำไยให้ต่ำลง เช่น เครื่องตัดหญ้าแบบใช้แค่คนหนึ่งคนก็สามารถตัดหญ้าได้ทั้งสวน เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าการไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการทั้งสองราย ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ เป็นการย้ำว่าเกษตรกรไทยหากตั้งใจและหมั่นมองหาแนวทางใหม่ๆก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC04427.jpg’ attachment=’5489′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-921q8v’][/av_image]

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC04437.jpg’ attachment=’5490′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-7p2tqn’][/av_image]

คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจต่อการจัดงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้กันอย่างมาก โดยภายในงานจะเป็นการสัมมนาให้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร อาทิ วิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC การปลูกลำไยให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น งานเกษตรสัญจรในวันแรกและวันนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ทั้งจากชาวเชียงใหม่และพื้นที่ไกล้เคียง โดยผู้ที่มาร่วมรับฟังสัมมนาก็จะได้พบปะพูดคุย และรับฟังความรู้จากหัวข้อสัมมนาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่มาเป็นอย่างมาก งานเกษตรสัญจรนั้นจะจัดขึ้นทุกๆปีและเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทย เพื่อมุ่งที่จะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยได้ตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับ AEC โดยเราหวังว่างานนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น เราเชือมั่นว่างานเกษตรสัญจรจะเป็นเป็นเวทีระดับท้องถิ่นที่สำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้เบื้องต้นด้านการเจรจาธุรกิจก่อนจะไปลงสนามจริงระดับประเทศและนานาชาติ ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา”

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC04446.jpg’ attachment=’5491′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-6jo4m7′][/av_image]

ตารางเกษตรสัญจรในประเทศไทย
• สงขลา 30-31 ตุลาคม 2557
• อุดรธานี 6-7 พฤศจิกายน 2557
• ขอนแก่น 20-21 พฤศจิกายน 2557
• อุบลราชธานี 18 ธันวาคม 2557
• เชียงใหม่ 22-23 มกราคม 2558
• สุพรรณบุรี 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย (Horti ASIA & AGRI – Asia) งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ และนวัตกรรมพืชไร่ เครื่องจักรกลเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าจาก 150 บริษัท และผู้เข้าชมงานกว่า 6,500 คน ทั่วโลก

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC04505.jpg’ attachment=’5492′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-3h5v0v’][/av_image]

[av_image src=’https://horti-asia.com/wp-content/uploads/2016/05/DSC04508.jpg’ attachment=’5493′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-2o1rjj’][/av_image]